FAQs about Publishing with Mkuki na Nyota

Is my book a good fit for Mkuki na Nyota? 

Mkuki na Nyota publishes both original and backlist titles and is constantly growing its list.

Will you consider my work if I’ve already self-published it? 

Yes! We love taking a book from good to great with the support of Mkuki na Nyota’s team. Then you can focus on writing and getting the word out about your book.

What is the process for submitting my project to Mkuki na Nyota? 

Book proposals are submitted to us by email. Due to the volume of submissions, the editors at Mkuki na Nyota cannot guarantee a response on unagented submissions.

Who will work with me on my book? 

Mkuki na Nyota Publishers is a full-service publishing company. For new titles, you will work closely with a staff editor to shape and polish the manuscript. Then your editor and our production manager will shepherd your book through the publishing process, from formatting and converting book files to copyediting, from cover design to printing and to distribution to retailers. Mkuki na Nyota.  For print titles, Mkuki na Nyota’s Sales and Distribution partner, African Books Collective, will sell those titles to retailers of all types. Mkuki na Nyota also has a full-time sales and marketing team who will work diligently to bring your work to the largest possible audience.

Where will you distribute my book? 

Mkuki na Nyota has longstanding relationships with all of the major retailers both online and bricks n mortar and eagerly pursues opportunities in new and innovative distribution channels, including direct-to-consumer retailing. Our distribution list is constantly growing, as new models and retailers develop.

How will my book be promoted? 

As extensively as possible. When we sign up a title, whether new or backlist, we do so with the goal of giving each book a full promotional push. This push includes promotion to the trade encouraging bookstores and libraries to carry it. Mkuki na Nyota is not solely focused on the lead-up to publication; our efforts will be ongoing throughout the life of your book.

How is accounting handled for my book? 

Mkuki na Nyota aggregates all sales information into easy-to-follow statement, which breaks down royalties earned by month and by retailer.

Will you publish my book in print? 

Mkuki na Nyota curates a selection of titles for print publication.  Most original new titles and many backlist titles get selected for print publication.  These books are distributed to retailers, both online and bricks n mortar, as well as other types of accounts such as libraries.

Maswali na Majibu kuhusu Kuchapishwa na Mkuki na Nyota

Je kitabu change kinafaa kuchapishwa na Mkuki na Nyota? 

Mkuki na Nyota inachapisha vitabu vya aina zote na wakati wote iko mbioni kuchapisha na kukuza listi yake ya vitabu, wasiliana nasi kwa kujaza fomu ya maombi ya kuchapishwa ili tuweze kufanya tathmini kitabu chako kama kinafaa kuchapishwa nasi

Je mtafikiria kitabu changu kama tayari nimekwishakichapisha mwenyewe?

Ndiyo! Wasiliana nasi tuweze kufanya tathmini ya kitabu chako na tutaweza kukupa jibu sahihi. Kama wewe ni mwenye hakimiliki za kazi hiyo wasiliana nasi tuone jinsi ambavyo tunaweza kukusaidia

Nini mchakato wa kutuma muswada wangu Mkuki na Nyota? 

Tunapokea miswada kwa njia ya barua pepe. Kutokana na wingi wa miswada tunayopokea, wahariri wa Mkuki na Nyota hawawezi kuhakikisha jibu kutoka kwetu kwa miswada itakayotumwa kwa pepe, ukiona zimepita siku 60 bila kupata jibu kutoka kwa mhariri wetu basi muswada wako utakuwa haujakidhi vigezo vya Mkuki na Nyota.